ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ದಿನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು


ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ದಿನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗುವುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯಾಸ ಹೂಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನೀವು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದು.

ಕರ್ಕಟ ರಾಶಿ: ನೀವು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ದೊರಕುವುದು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನೀವು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಪವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ಬೇಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.

ಧನು ರಾಶಿ: ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಈ ದಿನದ ಕನ್ನಡ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಯೋಚನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಕಟ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಾಪ ಪಡಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವರು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾ

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button