ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧


ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಗಜ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಂತನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಆರೋಗ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಧನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಕರ್ಕಟ ರಾಶಿ: ಧನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಬೇಕು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೇಲುಗೋಲಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೇಲುಗೋಲಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ!

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button